Irish Republican News · April 13, 2006
[Irish Republican News]

[Irish Republican News]
IRA Easter message 2006

The following is the text of the annual Easter message by the
Provisional IRA, in English and in Irish.

"This Easter marks the 90th anniversary of the 1916 Rising, a turning
point in the history of Ireland.

Irish republicans remember with pride those who gave their lives that
extraordinary Easter and the leaders executed in the weeks that
followed.

The leadership of Óglaigh na hÉireann extends solidarity to the
families of all of our patriot dead from every generation and in
particular those from this phase of struggle.

We send solidarity greetings to our imprisoned comrades and their
families.

This year we also commemorate the valiant prison Hunger Strike of 1981.
Ten brave men - freedom fighters and patriots - died. Their legacy and
that of Frank Stagg and Michael Gaughan, lives on and their fortitude
and courage continues to inspire.

Following our statement of July 28 last year, IRA Volunteers have
adhered, in the spirit and the letter, to the decisions and
instructions outlined by the leadership.

We commend the discipline of our Volunteers and salute their
commitment.

The IRA has no responsibility for the tiny number of former republicans
who have embraced criminal activity. They do so for self-gain. We
repudiate this activity and denounce those involved.

The IRA remains committed to the peace process. Our decisions and
actions of last July and September are proof of that.

The leadership of Óglaigh na hÉireann believes that it is possible to
achieve the republican goal of a united Ireland through the alternative
route of purely peaceful and democratic means.

We know that many republicans are frustrated and angry at the positions
taken up by the two governments over the last year. However, in our
view, the will of the people is to see advances in the political
process.

The onus is on the two governments and the political parties to ensure
that this happens. The Irish Government in particular has a duty to see
beyond the current phase of the process. Its responsibility is to
promote an end to partition and to create the conditions for the unity
and independence of Ireland.

The IRA is fully committed to the ideals and principles of the
Proclamation of Easter 1916.

We urge maximum unity in the time ahead.

Beirigí bua."


"I mbliana céiliúraímid comóradh 90 blian d'Éirí Amach na Cásca, am
cinniúna i stair na hÉireann.

Cuimhníonn poblachtánaigh Éireannach le bród agus l'ómós, iad siúd a
thug a mbeatha tráth na Cásca cinniúna sin ach go spéisialta na cinnirí
a chuireadh chun báis ag Gall i gcaitheamh na seachtainí beaga tar éis
Seachtain na Cásca. Faireann ceannaireachht Óglaigh na hÉireann
dlúthpháirteachas do theaghlaigh na tírgráthóirí calma uilig a thug a
mbeatha ar son saoirse na hÉireann in achán glún ach go háiríthe ár
gcomradaíthe a fuair bás sa tréimhse coimhlinte is déanaí.

Scolaimid beannachtaí agus guímid gach ráth ar ár gcuid phearsanra atá
faoi ghlás ag Gall agus ar a gclainne siúd freisin. I mbliana fosta
cuimhnímis agus comóraimís Stailc Ocrais 1981. Fuair deichniúr cróga,
trodairí saoirse agus tírgráthóirí bás. Maireann oidhreacht s'acú agus
oidhreacht Frank Stagg agus Michael Gaughan beo agus tugann a gcuid
díongháilteacht agus crógacht ionspioráid dúinn ar fad.

Ó éisíodh ráiteas Óglaigh na hÉireann ar an 28ú Iúil na bliana seo
cáite chloí Óglaigh s'againne go dlúth le spioráid agus le briathra an
ráitis sin agus cloí said leis na cionníolacha agus na treoir uilig a
tugadh dóibh. Séanann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann na bréaga agus
na líomhainti gan bhúnus a táthar a gcraobhscaoileadh ag ár naimhde.
Molaimid ár gcuid Óglach as a rialbheas agus seasmhacht.

Níl Óglaigh na hÉireann freaghach ar bhealach ar bith as an
fhíormhionlach d'iár phoblachtánaigh a d'imigh le coirpeachas. Rinne
siad amhlaidh da thoradh féinsuime séanaimid iad agus a gcuid
gníomhaíochta agus cáinimid iad.

Tá Óglaigh na hÉireann dlúite don phróiseas síochána ar fad. Fíoraíonn
ár gcuid gníomhnaíochta agus ár gcuid cinní sin. Creideann
ceannaireacht Óglaigh na hÉireann gur féidir an sprioc poblachtach:
Éireann athaontaíthe a bhaint amach le gniomhnaíochta síochánta agus
daonláthacha amháin. Tuigimid go bhfuil frustrachás agus fearg nach
beag ar go leor poblachtánaigh mar gheall ar an seasamh atá glachta ag
an dá rialteas le bliain anuas. Bíodh sin amhlaidh sé ár mbarúil gurb é
mian an phobail dul chun tosaigh a fheiceaíl sa phroiseas síochána. Tá
an fhreagracht ar an dá rialtas agus na páirtíthe polaitiúla cinntiú go
dtarlaíonn an dul chun cinn sin.

Tá freagracht uathúil ar rialtas Átha Cliath féachaint chun tosaigh
agus noís fáide anon na an tréimhse reatha sa phroiseas. 'Sé freaghacht
agus dualgas s'acú coinníollacha a cothú agus a cruthú a cuireann
deireadh leis an críochdheighilt agus a cuireann aontas agus
neamhspleachas na tíre i gcrích.

Ta ceannaireacht Óglaigh na hÉireann tíománta go h-iomlán do
bhunfhealsúnacht Forógra 1916.

'Sé an rud is tabhachtaí san am atá le teacht ná go leanfar leis an
aontas a tháispeán poblachtánaigh chuige seo.

Beirigí bua."

P.O'Neill,
Irish Republican Publicity Bureau,
Dublin.

We have a favour to ask

We want to keep our publication as available as we can, so we need to ask for your help. Irish Republican News takes time, money and hard work to produce. But we do it because we believe it makes a difference. If everyone who reads our website helps fund it, our future would be much more secure.

For as little as £1, you can support Irish Republican News – and it only takes a minute. Thank you.

© 2006 Irish Republican News